Close

Bez kategorii

  • Home
  •  / 
  • Bez kategorii

Jakie dokumenty potrzebne są do sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jak sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – to pytanie zadają sobie Klienci, którzy zgłaszają do naszej Kancelarii zainteresowani procedurą umożliwiającą nowy start. Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości należy rozpocząć od rzetelnego i skrupulatnego przygotowania niezbędnej dokumentacji, która umożliwi sprawne i skuteczne poprowadzenie sprawy przez Naszą Kancelarię, bowiem tylko kompletny wniosek Czytaj Dalej...

Jak sporządzić wniosek o podział majątku wspólnego?

Po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej, która następuje w wyniku wyroku rozwodu lub po sporządzeniu umowy majątkowej małżeńskiej tzw. „ intercyzy” małżonkowie stają się współwłaścicielami w częściach ułamkowych przedmiotów wchodzących w skład ich majątku, a więc zarówno ruchomości jak i nieruchomości oraz środki pieniężne, które zostały nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Ważne! Podziałowi nie Czytaj Dalej...

Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o rozwód?

Podejmując decyzję o złożeniu pozwu o rozwód do sądu, należy odpowiednio przygotować się kompletując niezbędne dokumenty. Ich zakres uwarunkowany jest indywidualnym charakterem sprawy i w każdym przypadku może się od siebie różnić. Jednak postaramy się pomóc Państwu i wskazać najważniejsze oraz najczęściej wymagane dokumenty. Dokumentami niezbędnymi do złożenia pozwu o rozwód są: Odpis aktu małżeństwa Czytaj Dalej...

Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o alimenty?

W sprawach o alimenty najważniejsze są dwie kwestie, a mianowicie ustalenie kosztów utrzymania osoby uprawnionej, a także wykazanie jej usprawiedliwionych potrzeb, w tym celu należy przedstawić dowody przedstawiające faktyczne dochody i możliwości zobowiązanego. W sytuacji, gdy alimentów dochodzi małoletnie dziecko od jednego z  rodziców, niezbędne jest wskazanie wieku dziecka, przedstawienie jego rzeczywistych kosztów utrzymania, w Czytaj Dalej...

Ile kosztuje założenie spółki z o. o.?

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o. niesie ze sobą wiele korzyści dla tworzących ją wspólników. Z samej definicji sp. z o.o. wynika, że wspólnicy (odmiennie, niż w przypadku spółek osobowych) nie ponoszą odpowiedzialności cywilnoprawnej za zobowiązania spółki. Wspólnicy są zobowiązani do świadczeń na rzecz spółki tylko, tych, które wynikają bezpośrednio z umowy spółki.