Sprawy Rodzinne

W Naszej Kancelarii mamy świadomość, że sprawy rodzinne należą do niezwykle delikatnej sfery życia osobistego, obarczone są dużym czynnikiem emocjonalnych, gdyż dotyczą zranionych uczuć, dobra małoletnich dzieci, bądź rozdysponowania majątkiem zgromadzonym w czasie trwania małżeństwa. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i  opiekuńczego traktujemy z wyjątkową uwagą zwłaszcza gdy w grę wchodzi dobro małoletnich dzieci.

Powierzając nam swoje problemy, Nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie, dyskrecję, zrozumienie oraz realne wsparcie oraz opiekę od pierwszego spotkania, aż do ostatecznego zakończenia postępowania. Nasze doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw umożliwia nam trafnie ocenić szanse Klienta na sukces oraz dobrać optymalne rozwiązanie.

Kontakt z Klientem stawiamy na pierwszym miejscu, dlatego na bieżąco informujemy ich o  postępach w sprawie

Naszych klientów oferujemy pomoc przede wszystkim w następujących sprawach:

  • rozwody i separację;
  • podziały majątku;
  • sprawy o alimenty;
  • sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, o kontakty, władzę rodzicielską;
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;