Sprawy Karne

 

Nasza Kancelaria posiada duże doświadczenie w reprezentacji w sprawach karnych, zarówno broniąc interesów osób pokrzywdzonych jak i oskarżonych. Jesteśmy z Klientem od chwili zatrzymania, podczas prowadzonego postępowania przygotowawczego, jak i na etapie postępowania sądowego w I i II Instancji, a także na etapie postępowania wykonawczego.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • Reprezentację w toku postępowania przygotowawczego;
  • Obronę oskarżonego;
  • Wystąpienie o zastosowanie środków probacyjnych ( warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary);
  • Pomoc osobom pokrzywdzonym;
  • Pomoc osobom skazanym ;
  • Sporządzanie wniosków o zmianę środka karnego, w tym o skrócenie zakazu prowadzenia samochodów poprzez blokadę alkoholową;

Oferujemy również pomoc osobom, które dopuściły się naruszenia zasad ruchu drogowego, w tym jazdy w stanie nietrzeźwości.

Z przyjemnością zapoznamy się z Państwa sprawą i zaoferujemy najkorzystniejsze rozwiązanie.