Prawo Cywilne

 

Większość z nas potrafi samodzielnie zbudować i ukształtować pozytywne relacje zarówno w sferze życia prywatnego jak i biznesowego. Co zrobić, gdy w naszym życiu pojawią się spory? W jaki sposób wyegzekwować od drugiej osoby, aby postępowała zgodnie z  umową? Jak dochodzić odszkodowań i zadośćuczynień?

W Naszej Kancelarii pomożemy w rozwiązaniu tych problemów. W swoim działaniu kierujemy się kompleksową obsługą prawną – poczynając od przedsądowego dochodzenia niespłaconych należności wysyłając odpowiednie pisma do dłużnika, poprzez doradztwo prawne, aż po reprezentację w toku postępowania egzekucyjnego.

Prawo cywilne należy do niezwykle szerokiej dziedziny prawa, reguluje stosunki prawne pomiędzy podmiotami występującymi we wzajemnych relacjach na równej płaszczyźnie.

Wśród spraw prowadzonych przez Kancelarię należy wymienić:

  • sprawy wynikające z wszelkiego rodzaju zobowiązań, najczęściej są to sprawy o  zapłatę z tytułu wymiany różnego rodzaju dóbr oraz usług, a także z tytułu odszkodowań;
  • sprawy z zakresy prawa spadkowego: o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, dział spadku, o uznanie za niegodnego dziedziczenia, o zapłatę z tytułu zachowku;
  • sprawy o zniesienie współwłasności;

Zajmujemy się także udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa spadkowego. Przygotowujemy świadczenia i wnioski związane z dziedziczeniem ustawowym lub testamentowym. Doradzamy, jak sporządzić testament, umowę o zrzeczenie się spadku czy wydziedziczenie, umowę o darowiznę.